حوزه معاونت خدمات شهری

 احمد عبدی نكو

معاون خدمات شهري

 


 

شماره تماس 65434070


 

آتش نشانی :

 زير نظر حوزه خدمات شهری شهرداری به صورت 24 ساعته آماده خدمات دهی به شهروندان است شامل امداد و نجات ،‌ اطفای حريق و ...

شماره تماس :125-65432555-65437733

 


 

گورستان ها:

سازمان يا واحدی است كه امور مربوط به كفن و دفن اموات را عهده دار است .

شماره تماس :65432556

 


 

اصناف :

واحدی است كه تمامی استعلام های مربوط به صنوف سطح شهر ، رفع سد معابر كميسيون بند 20 ، بازديدهای بهداشتی، ‌شناسايی اماكن آلوده را عهده دار است.

 

 


 

امور شهر:

 واحدی است كه نظافت شهر را بر عهده داشته  و نظافت خيابان های اصلی ، فرعی ، كوچه و معابر ، پارك ها و هم چنين جمع آوری و حمل زباله به محل مناسب را انجام می دهد.

 

 


 

پيگيری:

واحدی كه امور مربوط به پرونده های كلان از قبيل دام شهر، تصفيه خانه، دانشگاه ها، ‌بی بضاعت ها، بانك ها ،انشعابات آب،برق،گاز ، تلفن و حفاری های مربوط به آن ، ميراث فرهنگی  و ... را عهده دار مي باشد.

 

 


 

موزه حيات وحش :

 

 

واحدی كه نگه داری  و رسيدگی به حيوانات زنده  و تاكسی درمی شده  و ارائه خدمات بازديد  به ارگان ها ، مدارس و تمام مراجعه كنندگان را عهده دار است.

 


 

اتلاف:

 واحدی كه اتلاف حيوانات موذی  و وحشی را جهت امنيت و بهداشت شهروندان عهده دار است.