شهرداری صفادشت در سال 1377 تاسیس شد و با حضور محمد علی كريمی در سمت شهردار آغاز به كار نمود. کریمی از سال 1377 تا کنون در سمت شهردار صفادشت فعالیت داشته است.

 
  از ابتدای تاسیس شهرداری اجرای طرح ها و برنامه های مختلف عمرانی، فرهنگی،  ورزشی و... در كنار هم مورد توجه مجموعه قرار گرفت و موجب شد در طی اين مدت شهر صفادشت شاهد رشد چشم گيری باشد.