الف- سالن ها و مجموعه های ورزشی شهر

 

 

مجموعه ورزشی شهدای صفادشت - شماره یک

نشانی : صفادشت-  خ تختی

 


 

مجموعه ورزشی شهدای صفادشت - شماره دو

نشانی: صفادشت- محله حصارطهماسب- خ مطهری شمالی


مجموعه ورزشی شهدای صفادشت - شماره سه

نشانی: صفادشت- محله نصیرآباد


 

مجموعه ورزشی شهدای صفادشت - شماره چهار

نشانی: صفادشت- انتهای بلوار شهید خرقانی

 


سالن ورزشی بانوان

نشانی: صفادشت - بلوار کشاورز- داخل پارک بانوان

 

 

 


 

ب سالن ها و مجموعه های ورزشی روستاهای حریم

 

روستای مهردشت


روستای امیر آباد


روستای علی بیات


 

روستای دهک


روستای شش


1- سالن علاقه بند

 

2- زمین چمن شهید محسن نصراللهی

روستای یوسف آباد


روستای ارسطو