مهندس سید ابراهیم اجاق

مسئول فضای سبز شهرداری صفادشت

 


طرح های توسعه فضای سبز

   طرح های توسعه فضای سبز (سال81 – 1378) به مساحت كل 52 هزار مترمربع به شرح زير است:

پارك جنگلی نصيرآباد - 18 هزار متر مربع

پارك ياس و بلوار حاشيه - 6 هزار متر مربع

پارك كودك شهر آباد - يك هزار متر مربع

ميدان شهيد شيرخانلو- 500 متر مربع

ميدان و بلوار ورودی مهردشت- يك هزار  و 500متر مربع

بلوار معلم و حسين آباد- 11 هزار متر مربع

بلوار شهيد خرقانی - يك هزار متر مربع

مجموعه ورزشی شماره يك صفادشت - 9 هزار متر مربع

مجموعه ورزشی بانوان - 3 هزار متر مربع

پارك كودك حصارطهماسب- يك هزار متر مربع

 

ü طرح های توسعه فضای سبز (سال85 – 1382) به مساحت كل 892 هزار و 481 مترمربع به شرح زير است:

طرح جنگل كاری - 800 هزار متر مربع

پارك شقايق- 15 هزار متر مربع

پارك شهدا - 4 هزار متر مربع

ميدان كاج- 5 هزار متر مربع

ميدان اصلي شهر- يك  هزار و 357 متر مربع

ميدان امير آباد- يك هزار و 50 متر مربع

بلوار اصلی شهر و حاشيه هاي فاز يك - 15 هزار و 750 متر مربع

بلوار ورودی خيابان امير آباد- 10 هزار متر مربع

بلوار مطهری جنوبی - 3 هزار متر مربع

توسعه فضاي سبز بلوار  و حاشيه خيابان شهيد مطهری شمالی - 15 هزار متر مربع

مجموعه ورزشی حصارطهماسب(شماره 2) - 9 هزار متر مربع

محوطه اداره گاز صفادشت- 500 متر مربع

محوطه اداره مخابرات صفادشت- 500 متر مربع

محوطه شهرداري صفادشت- يك هزار متر مربع

محوطه دبيرستان عصمت (فاز 1) - يك هزار متر مربع

مدرسه ام ليلا طاهرلو- 350 متر مربع

حاشيه ميدان نبی اكرم(ص) ( فاز 1)- 9 هزار  و 524 متر مربع

 

ü طرح های توسعه فضای سبز (سال89 – 1386)  به مساحت كل 207 هزار و 734 مترمربع به شرح زير است:

پارك بزرگ شهر (شهربازی ) - 18 هزار و 500 متر مربع

پارك بانوان- 5 هزار و 757 متر مربع

پار ك شريعتی - 2 هزار 972 متر مربع

پارك روستای شش- 3 هزار  و 500 متر مربع

ميدان نبی اكرم(ص) - 3 هزار و 937 متر مربع

ميدان و بلوار پارك علی بيات - 10 هزار متر مربع

حاشيه های ميدان نبی اكرم (ص)(فاز 2) - 15 هزار و 18 متر مربع

فاز 2 بلوار اصلی - 2 هزار  و 250متر مربع

فاز 3 بلوار اصلی - 38 هزار متر مربع

زمين معابر تفكيك شده مهدوي - 71 هزار و 200 متر مربع

مجموعه ورزشی يوسف آباد - 9 هزار متر مربع

مجموعه ورزشی مهردشت- 8 هزار متر مربع

محوطه دبيرستان عصمت (فاز 2) - 300 متر مربع

محوطه مدرسه سعدی - 200 متر مربع

محوطه ساختمان فرهنگسرا- 200 متر مربع

محوطه ساختمان شورا- 200 متر مربع

محوطه حسينيه روستای دهك- 700 متر مربع

 

قطع درختان

به گزارش كميسيون قطع درختان (ماده 7) واحد فضای سبز ميزان كل  قطع درختان از سال 78 تا 89 تعداد 972 اصله درخت است.

سال 81-78: -

سال85-82: 103 اصله

سال89-86: 869 اصله

 


 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-