سـال 1385

عمران

1.      تملک اراضی مورد نیاز توسعه و عمران

2.      احداث کانال کشاورزی حریم

3.      زیرسازی و جدول گذاری بلوار اصلی شهر

4.      جدول گذاری و آسفالت معابر داخل شهر

5.      جدول گذاری و زیرسازی  وآسفالت معابر و خیابان های حریم

6.      ساخت سایبان اتوبوس  و نصب علایم راهنمایی

7.      نصب تابلوهای راهنمای معابر و منازل

8.      تکمیل ایستگاه آتش نشانی

9.      احداث پارک بزرگ

10.   تکمیل پارک توسعه و نگه داری فضای سبز

11.   دفن زباله

12.    ساخت کتابخانه دهک

13.   ساخت فرهنگسرا  و دفتر شورا

14.    احداث پارک محله ای

15.   بازسازی  و نگه داری از پارک ها

16.   احداث مجموعه ورزشی حصارطهماسب

17.   احداث مجموعه ورزشی یوسف آباد قوام

18.   بازسازی سالن ورزشی امیرآباد

19.   کف پوش سالن ورزشی مهردشت

20.   کمک به تعمیرات مساجد حریم

21.   کمک به شوراهای حریم

22.   تعمیر و بازسازی گورستان شهر  و مرقد امامزاده

23.   کمک به مدارس حریم

24.   ساخت کتابخانه مهردشت

25.   بازسازی و نوسازی  و احداث بنای تجاری

26.   ناحیه پایگاه بسیج شهر

27.   کمک به مساجد شهر

28.   کمک به مدارس شهر

29.   ساخت خانه بهداشت دهک

30.   بازسازی ونوسازی ناحیه  و پایگاه های بسیج حریم

31.   احداث پایانه

32.   کمک به تعمیرات  بیمارستان شریعتی

33.   مجموعه فرهنگی و کتابخانه حصارطهماسب

34.   احداث پلیس محله ای

35.   تکمیل ساختمان شهرداری

36.   خرید ماشین آلات  عمرانی وتعمیرات

37.   دیوارکشی زمین فوتبال مهردشت

 تهیه و ترسیم نقشه های عمرانی و تفکیک اراضی:

1.      شیب بندی بلوار اصلی

2.      شیب بندی معابر زمین های میدان کاج

3.      شیب بندی معابر زمین های جنگل

4.      شیب بندی معابر داخل شهر

5.      شیب بندی دانشگاه آزاد

6.      شیب بندی زمین گلخانه

7.      شیب بندی زمین پارک بزرگ شهر

8.      شیب بندی معابر روستای ارغش آباد

9.      شیب بندی معابر روستای علی بیات

10.   شیب بندی زمین پارک جنوب شهر

11.       شیب بندی زمین پایانه

12.   شیب بندی زمین ورزشگاه حصارطهماسب

13.   شیب بندی معابر دهک

14.   شیب بندی معابر گله کهریز

15.   شیب بندی معابر روستای کوشکک

16.   شیب بندی معابر روستای نصیرآباد

17.   شیب بندی معابر روستای ارسطو

18.   طراحی و اجرای رفوژ بلوار اصلی شهر

19.   طراحی و محاسبه خانه روحانی

20.   طراحی،اجرا و محاسبه نگهبانی و سرویس ایستگاه های اتوبوس پایانه

21.   طراحی،اجرا و محاسبه نگهبانی و سرویس پارک بزرگ شهر (پیامبر اعظم)

22.   طراحی،اجرا و محاسبه نگهبانی و سرویس پارک جنوب شهر (شهدا)

23.   طراحی و اجرای تجاری ناحیه بسیج

24.   طراحی و اجرای پیاده روهای وسط بلوار اصلی

25.   طراحی و اجرای پیاده روهای داخل شهر

26.   طراحی ومحاسبه ساختمان نهضت سوادآموزی

27.   طراحی و اجرای فضای سبز محوطه شهرداری

28.   طراحی و اجرای فضای سبز  و سرویس ساختمان صفا مهر

29.   تغییر تفکیکی میدان کاج

30.   طراحی زمین فوتبال یوسف آباد

31.   مشخص نمودن میزان عقب نشینی زمین