تبلیغات شهری

 

بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر صفادشت اجرای امور تبلیغات سطح شهر صفادشت و حریم مربوط، تا تاریخ 10 شهریور 1402 به کانون تبلیغاتی «ارمغان طرح نو» واگذار گردید.

متقاضیان می توانند برای ارائه درخواست اجرای تبلیغات و آگهی های خود با شماره تلفن های 65265254 و 09126616900(لطیفی) تماس حاصل نمایند.