...
قبلی
1 2 3 4 5
بعدی
...
اطلاعیه /تجدیدآگهی مزایده اجاره / آگهی مزایده فروش

اطلاعیه /آگهی اجاره دوباب غرفه واقع درجنب داروخانه هما

مراسم گرامیداشت هفته هوای پاک درصفادشت برگزارشد

جلسه کمیسیون تبصره ماده ٧(قطع اشجار) در شهرداری صفادشت برگزار شد

دومین جلسه شورای فرهنگی بخش صفادشت امروز برگزارشد

بازدیدشهردارازفرهنگسرای بعثت وپروژه های عمرانی مسکن مهرصفادشت

خانه کودک فرهنگسرای بعثت شهرداری صفادشت پس ازنوسازی راه انداری گردید

دیدارمسئولین صفادشت باکادردرمانی مراکز پزشکی بمناسبت روزپرستار

زیرسازی خیابان فاز 3 مسکن مهرصفادشت درحال انجام است

نظافت دوره ای سه راه مهردشت تا میدان نبی اکرم (ص) صفادشت انجام گردید

شهرداری مسکن مهر از پیگیری هاجهت ایجاد امنیت مسکن مهرخبرداد

بلوارشورا وخیابان نهم شهرک صنعتی صفادشت آسفالت ریزی شد

اطلاعیه/آگهی مناقصه اجرای پروژه روشنایی بلوارقبچاق

جلسه کمیسیون حفاری شهرداری صفادشت برگزار گردید

اطلاعیه شهرداری صفادشت/مبادی دریافت پیام شهروندان