...
قبلی
1 2 3 4 5
بعدی
...
بهسازی بلوارمطهری درحال اجرا وسطح علف زنی وبیل زنی گردید

بتن ریزی فوندانسیون ورزشگاه ارغش آباد انجام گردید

تابلو راهنمای مسیر گلزارشهدای گمنام شهرک مهرصفادشت نصب گردید

تعریض جاده امیرآباد دردستورنشست کمیسیون حفاری شهردار ی صفادشت

سنگ قرش بلواراصلی حدفاصل دوربرگردان تا میدان شهرصفادشت تکمیل گردید.

اطلاعیه /جشن سالروز ازدواج حضرت علی (ع) وحضرت زهرا(س)

آگهی مزایده شهرداری صفادشت:مجتمع تجاری نور/واحد های تجاری مسکن مهر

بررسی مشکلات شهرک صنعتی صفادشت درنشست مسئولین با صنعتگران

آگهی مناقصه شهرداری صفادشت /تخریب وبازسازی ساختمان

گودبرداری واجرای فوندانسیون ورزشگاه ارغش آبادانجام گردید

مدرسه 12 کلاسه افضلی راد درحال احداث است

هشتمین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی برگزارگردید

بیست وهشتمین نشست رسمی شورای اسلامی شهرصفادشت برگزارگردید.

اجرای برنامه عصرانه های فرهنگی درصفادشت ادامه دارد+گزارش تصویری

مراحل احداث سرویس بهداشتی پارک شقایق درحال انجام است